Gündem

AYM’den kılpayı karar: OHAL KHK’sıyla basın kuruluşlarını kapatma Anayasa’ya aykırı

Anayasa Mahkemesi, 15 Temmuz’un ardından 22 Temmuz 2016’da OHAL KHK’sıyla çok sayıda televizyon kanalı ile gazetenin Başbakanlık oluruyla kapatılmasını öngören maddeyi Anayasa’ya aykırı buldu. KHK’ya dayanan kanunun ilgili maddesini iptal eden AYM, kapatmalara karşı bir yargı güvencesi bulunmadığını belirtti. İrtibat ve iltisak kavramlarının OHAL’deki gibi uygulanamayacağına dikkat çekti.

BOLD –  Anayasa Mahkemesi, CHP’nin iptal davasında TBMM’de kabul edilerek 6755 sayılı kanun haline gelen 27 Temmuz 2016 tarihli 668 sayılı OHAL KHK’sının 2. maddesinin 4. fıkrası ile yürürlük maddelerini iptal etti.

AYM kararı 7’ye karşı 7 oyla alındı. AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın iptal yönünde oy kullanması nedeniyle davada iptal karar çıktı.

Yüksek Mahkeme’nin gerekçeli kararında, kapatmaya gerekçe yapılan aidiyet, irtibat ve iltisak kavramlarının muğlaklığına dikkat çekildi. “Milli Güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olan özel radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete ve dergiler (…)” cümlesinde yer alan “aidiyet”, “irtibat” ve “iltisak” kavramlarının genel kavram niteliğinde olduğu kaydedildi. Kararda, “Bu kavramların hukuki niteliği ve objektif anlamı yargı içtihatlarıyla belirlenebilecek durumdadır. Diğer yandan anılan kavramların içinde bulunulan dönem için farklı yorumlanabilmesi de mümkündür” tespiti yapıldı. Aidiyet, iltisak ve irtibatın tespiti konusunda olağanüstü hal dönemi ile olağan dönemde yapılacak değerlendirmelerin farklı olabileceğinin kabul edilmesi gerektiği vurgulandı.

HIZLI BİR YARGI DENETİMİ YOK

Kapatmanın idari bir işlem olarak yargı denetimine tabi olduğu, ancak kapatma işlemi sonrasında yargısal makamların bu konuda kısa sürede karar vermesini sağlayacak bir güvence içermediğine dikkat çekildi.

DÜŞÜNCE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE AYKIRI

Anayasa Mahkemesi, idari bir kararla basın yayın kuruluşlarının kapatılmasının Anayasa’nın temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması, düşünce hürriyeti ve basın özgürlüğü maddelerine aykırı olduğunu belirtti.

KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

AYM kararında, OHAL döneminde basın ve yayın kuruluşlarına yönelik kapatma kararlarının yargı denetiminden yoksun olduğu kabul ediliyor. OHAL döneminde KHK’larla oluşturulan hukuksuzluğun olağan dönemde uygulanamayacağının altını çiziyor. Kapatılan televizyon, gazete ve yayın kuruluşları hakkındaki kapatma kararının yasal dayanağı olan KHK AYM tarafından hukuksuz bulunarak iptal edildi. Bir hukuk devletinde, hukuki dayanağı olmayan kararların geri alınması gerekir. İdari yargıda devam eden davalarda kapatma kararının kaldırılması ya da idarenin basın kuruluşlarının el konulan mallarını ve yayın haklarını iade veya tazmin etmesi gerekiyor.

KAPATMALARIN HUKUKİ GEÇERLİLİĞİ KALMADI

İMC TV davasını da takip eden hukukçu Kerem Altıparmak, AYM’nin iptal kararı sonrası kapatma kararının hukuki sonuçlarının da ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi. Altıparmak, “Kapatılan bazı kanallar idare mahkemesine dava açmıştı o davalar devam ediyor. Normalde bir idari işlem yapıyorsanız onun hukuki dayanağı ortadan kalkarsa o idari işlem de hukuki geçerliliğini yitirir. İdare mahkemesinin artık Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda iptal kararı vermesi, kapatma kararlarının hukuki sonuçlarının ortadan kaldırılması lazım. El konulan mallar şu anda artık satıldı, onun bir hesabı yapılacak, zararın karşılanması istenecek” dedi.

NE OLMUŞTU?

Söz konusu KHK kapsamında, Başbakanlık’a bağlı olarak kurulan komisyonun kararı ile aralarında Samanyolu TV, Bugün TV, Kanaltürk ve İMC’nin bulunduğu 16 TV kanalı, 23 radyo kanalı, 3 haber ajansı, Zaman, Bugün ve Taraf’ın bulunduğu 45 gazete ve 15 dergi ve 29 yayınevi terör örgütleriyle irtibat ve iltisak iddiasıyla kapatılmıştı. Kararın ardından Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), DİSK Basın-iş ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanları, kapatma kararlarının basın özgürlüğüne karşı olduğunu belirterek, kararların geri alınmasını istemişti.

Danıştay: TSK’da başörtüsü laikliğe aykırı değil

Popular

Copyright © 2018 Boldmedya

Exit mobile version